Data Driven Marketing (DDMA) to na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo gorący temat. Big data dostarcza marketerom praktycznie nieograniczone ilości danych. W ich rękach leży zatem znalezienie sposobu jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Jeśli uda się znaleźć taki sposób, to osiągniemy dwa cele naraz. Komunikat reklamowy trafi dokładnie do odbiorcy, na którym nam zależy, a to w efekcie pozwoli lepiej wykorzystać budżet przeznaczony na kampanię. Data Driven Marketing jest zatem działaniem w obszarach aktywności marketingowej z użyciem nowoczesnych, opartych na danych narzędzi.

Jak nurt Data Driven wpływa na marketing?

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z przesunięcia środka ciężkości działań marketingowych z obszaru zasięgu, w kierunku precyzji tych działań. Do niedawna budowanie zasięgu było kluczowe dla skuteczności komunikatu, bo w całej, nieskonkretyzowanej grupie odbiorców, część z nich stanowiła rzeczywisty target. Dlatego dotarcie do niego wymagało szerokiego zasięgu. Nie jest jednak tajemnicą, że masowa wysyłka mailingu reklamowego nie przynosiła z reguły spodziewanego efektu. Najlepiej do zobrazowania tego faktu może świadczyć procentowa zmiana w statystykach Open Rate kampanii mailingowych. W roku 2010, gdzie wysyłki kampanii były realizowane do niesprofilowanych baz mailingowych ten wskaźnik dla wszystkich branż wynosił średnio 11,5%. Dla porównania w roku 2015, kiedy dostępne były już systemy mailingu oparte o dane, ta wartość wzrosła do 21,73%. Jest zatem widoczne jak na dłoni, że kampania zrealizowana z użyciem danych zwiększa jej skuteczność prawie dwukrotnie. To z kolei pozwala na znaczną redukcję nakładów finansowych potrzebnych do zrealizowania takiej kampanii i przesunięcie środków na działania uzupełniające. Marketerzy dostrzegli ten trend i doceniają wagę takich działań. Na potwierdzenie tej tezy możemy posłużyć się statystyką mówiącą o tym, że w okresie 2011-2014 liczba organizacji z sektora b2b korzystających z narzędzi marketing automation wzrosła 11-krotnie.

Jak działa Data Driven Marketing?

Dla odniesienia sukcesu w marketingu opartym o dane, musimy przede wszystkim dokładnie określić swoje cele. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu będzie nam łatwiej wybrać narzędzia, które pozwolą nam te cele zrealizować i zmierzyć skuteczności podjętych przez nas kroków. Data Driven Marketing istnieje dzięki analizie i to właśnie analiza tego jakimi danymi i narzędziami dysponujemy jest pierwszym etapem, do wdrożenia skutecznych działań. Sytuacją idealną jest posiadanie dużej ilości danych (tu z pomocą mogą przyjść spółdzielnie danych udostępniające m.in. bazy mailingowe b2b i b2c), i możliwość wykorzystywania wszystkich możliwych kanałów omni lub przynajmniej crosschannelowej komunikacji. Przenikanie się komunikatów w przestrzeni otaczającej odbiorcę buduje bowiem skutecznie świadomość naszego produktu czy usługi i pozwala w różnych sytuacjach, 24h na dobę, przedstawiać różne korzyści. Dla przykładu jeśli wyślemy SMS z informacją o promocji w jednym ze sklepów w galerii handlowej, w której aktualnie znajduje się odbiorca, to jest duża szansa, że przyciągniemy jego uwagę naszym komunikatem reklamowym. Data Driven Marketing jako jedno z narzędzi wykorzystuje właśnie marketing kontekstowy. Poprzez usługi lokalizacyjne dowiadujemy się, że potencjalny klient znajduje się w centrum handlowym, na piętrze na którym mieści się dany sklep, jest tam dokładnie w tej chwili, a dane z wyszukiwarki internetowej jego smartfona wskazują, że szukał niedawno butów do biegania. W oparciu o te dane będąc sprzedawcą obuwia sportowego możemy go bez problemu zidentyfikować. Przy użyciu danych z wielu platform, wysyłając tylko jeden, za to dokładnie skalkulowany komunikat docieramy do osoby, która z dużym prawdopodobieństwem zainteresuje się naszym produktem. Skuteczność prowadzonych działań będziemy oceniać oczywiście w skali globalnej, którą budujemy jednak na podstawie precyzyjnych komunikatów, kierowanych do jednostek, we właściwym miejscu i czasie.